Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen aanpassen als u met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt dan geen partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wat moet u doen?

Uiterlijk 3 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een keuzeformulier van ons. Hierop kunt u uw keuze aan ons doorgeven. Dit formulier staat ook in Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u nog meer kiezen?