Wat is er geregeld?

Standaardreglement

Voor wie?

Het standaardreglement geldt voor alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden die aangesloten zijn bij POB in 2015. 

Wanneer?

Uw pensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt.

Soorten pensioen

In het standaardreglement is voor u geregeld: 

Hoe bouwt u pensioen op? 

U bouwde pensioen op in de middelloonregeling. Dit betekent dat uw pensioen is berekend over de gemiddelde pensioengrondslag tijdens deelname aan de pensioenregeling. In 2022 wordt het salaris boven € 114.866,- per jaar niet meegenomen bij de opbouw van het pensioen.  

Behoudt uw pensioen zijn waarde? 

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioenrechten te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Pensioen op maat 

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt kiezen uit: 

Volledige regeling 

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige standaardreglement.