Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van het POB is onder meer te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname, uitgedrukt in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen en het kapitaal dat het pensioenfonds bezit.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen. Het pensioenfonds heeft in dit geval geen geld over om bijvoorbeeld de administratiekosten te betalen. Bij een dekkingsgraad van 104% heeft het pensioenfonds voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren, €1,04 in kas.

(Minimaal) vereiste dekkingsgraad

Het pensioenfonds is verplicht de actuele dekkingsgraad te melden aan De Nederlandsche Bank (DNB). Die kijkt of het pensioenfonds geen tekorten heeft. Dat doet ze onder meer aan de hand van:

  1. de vereiste dekkingsgraad; en
  2. de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Als de actuele dekkingsgraad op of boven de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het POB voldoende reserves om aan al zijn verplichtingen te voldoen. Ook in economisch slechte tijden. De vereiste dekkingsgraad voor het POB is afgerond 116% (de lichtblauwe lijn in de grafiek hieronder).

Komt het pensioenfonds onder dat percentage, dan is er een tekort aan reserves. Het pensioenfonds moet dan goed gaan opletten. DNB wil dat het pensioenfonds dan een herstelplan opstelt. In dit plan staat hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar zal herstellen.

De problemen beginnen pas echt als de actuele dekkingsgraad onder de absolute ondergrens komt: de minimaal vereiste dekkingsgraad. Dan is er sprake van een dekkingstekort. Het pensioenfonds moet dan snel maatregelen nemen om het tekort aan te vullen. Die maatregelen staan in een herstelplan. De minimaal vereiste dekkingsgraad van het POB ligt bij 104% (de oranje lijn in de grafiek hieronder). Als er drie opeenvolgende kwartaaleinden geen sprake meer is van een tekort, beschouwt toezichthouder DNB het eerder gemaakte herstelplan als beëindigd.

Actuele dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad van het POB zich de laatste maanden heeft ontwikkeld. In deze grafiek komen twee dekkingsgraden terug.

  1. Van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet het pensioenfonds een dekkingsgraad berekenen met een kunstmatige rente. Die rente is een gemiddelde over twaalf maanden. Deze dekkingsgraad wordt officieel gerapporteerd aan DNB en heet vanaf 1 januari 2015 de beleidsdekkingsgraad (zie de donker blauwe lijn in de grafiek).
  2. De dekkingsgraad kan ook berekend worden op basis van de daadwerkelijke marktrente (zie de zwarte lijn in de grafiek). Die rente wordt maandelijks berekend. Het bestuur vindt dat deze dekkingsgraad een beter beeld geeft van hoe het pensioenfonds er werkelijk voor staat. Het bestuur neemt besluiten op basis van deze dekkingsgraad.