Actuele cijfers

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van uw pensioen

Ons pensioenfonds heeft veel geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Was in 2018 een bedrag van € 1,84 miljard voldoende, in 2022 had het fonds € 1,73 miljard nodig.