Actuele cijfers

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor u een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van uw pensioen

Ons pensioenfonds heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Was in 2014 nog een bedrag van € 1,59 miljard voldoende, in 2019 had het fonds € 2,11 miljard nodig. Dat komt doordat:

  • de salarissen stijgen en daardoor stijgt ook het pensioen. De hoogte van uw pensioen is immers gekoppeld aan het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan hebt verdiend.
  • mensen steeds langer leven. Ons pensioenfonds moet het ouderdomspensioen daarom langer uitkeren.
  • de rente is gedaald. Ons pensioenfonds moet meer geld opzij zetten om in de toekomst hetzelfde bedrag over te houden voor het betalen van de pensioenen.