Informatie over onze beleggingen (SFDR)

Als Pensioenfonds beleggen we voor uw pensioen. De manier waarop we dit doen staat omschreven in ons beleggingsbeleid.

Helder over onze beleggingen (SFDR)

Over hoe duurzaam we zijn met onze beleggingen zijn we graag helder, u leest hier meer over in onze samenvatting duurzaamheidsinformatie (in English summary sustainability information). Dat we dit ook moeten doen staat omschreven in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit is Europese wet- en regelgeving die onder andere geldt voor Pensioenfondsen. 

Op naar een groenere economie

Deze wet komt voort uit het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen- Geen armoede
- Betaalbare en duurzame energie
- Klimaat actie
- Geen honger
- Eerlijk werk en economische groei
- Leven in het water
- Goede gezondheid en welzijn
- Verantwoorde consumptie
- Leven op het land
- Kwaliteitsonderwijs
- Gendergelijkheid
- Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
- Schoon water en sanitair
- Ongelijkheid verminderen
- Industrie, innovatie & infrastructuur
- Duurzame steden en gemeenschappen
- Partnerschap om doelstellingen te bereiken
van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). Het doel hiervan is om te groeien naar een groenere economie. Als pensioenfonds (en met ons alle pensioenfondsen) moeten we aantonen dat onze beleggingen echt duurzaam zijn. En, hier moeten we helder over communiceren.

Duurzame beleggingsdoelstelling

Bij het nemen van beslissingen over beleggingen houden we als fonds rekening met duurzaamheidsrisico’s. Hoe klein of groot deze risico’s zijn bepalen we aan de hand van zogenaamde ESG-data. Deze data zijn door een onafhankelijke derde partij bepaald. ESG staat voor Milieu & Klimaat (Environmental), Sociaal (Social) en Goed bestuur (Governance). We letten erop dat bedrijven geen normen schenden. Denk hierbij aan mensenrechten. 

Impact op duurzaamheid

Op basis van de informatie die we van deze onafhankelijke partij ontvangen bepalen we de duurzaamheidsimpact van onze beleggingen. Zo kan het voorkomen dat we sommige beleggingen met een hoge duurzaamheidsimpact moeten afbouwen. Doen we dat niet, dan passen ze niet meer binnen ons beleid. En dat kan natuurlijk niet.

Verminderen van duurzaamheidsrisico’s

De risico’s willen we zo laag mogelijk houden. Om dit te doen controleren we regelmatig onze beleggingsportefeuille. We houden in de gaten of de zaken waarin we beleggen nog steeds passen binnen ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Onze beleggingen promoten ecologische en/of sociale kenmerken

Energielabels kennen we van elektrische producten, auto’s en huizen. Voor beleggingen van pensioenfondsen zijn ook labels in het leven geroepen. Hiermee kan een pensioenfonds laten zien hoe ze op het gebied van beleggingen scoren op duurzaamheid.

De labels zijn:

  • Donkergroen (Artikel 9 producten): beleggingen die duurzaamheid expliciet als doel hebben.
  • Lichtgroen (Artikel 8 producten): beleggingen die ecologische of sociale kenmerken promoten, deze benoemen en onderbouwen.
  • Grijs (Artikel 6 producten): streven geen expliciete ecologische of sociale kenmerken na.

Wij hebben een lichtgroen label. Dit wil dus zeggen dat we met onze beleggingen rekening houden met duurzaamheid. We promoten en benoemen sociale en/of ecologische kenmerken. We sluiten aan bij de klimaatdoelstellingen van Parijs én de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We zijn dus al behoorlijk op weg naar een groenere economie.

Diepere indeling van onze beleggingen (taxonomie)

Nadat onze beleggingen zijn ingedeeld in de categorie lichtgroen, zijn we er nog niet. Volgens de Europese regelgeving moeten we nog een stap verder duiken in onze beleggingen.

Dit gaat volgens de Europese Taxonomieverordening. Deze omschrijft voorwaarden om te bepalen in welke categorie de ecologisch duurzame economische activiteiten in te delen zijn. Om deze indeling te maken, zijn er tal van betrouwbare gegevens nodig. Op dit moment zijn deze gegevens nog niet voldoende beschikbaar om te gebruiken. We kunnen dus nog niet met zekerheid bepalen in welke categorie onze beleggingen vallen.

Regulatory Technical Standards (RTS) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De RTS onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation geven een omschrijving van de methode voor de berekening van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen. Ook geven ze een voorbeeld voor de rapportage hierover. De technische standaarden van de SFDR zijn vanaf 1 januari 2023 van kracht. Dit betekent onder meer dat aan duurzaamheid gerelateerde informatie volgens door de EU vastgestelde templates op de website moet worden gepubliceerd en dat duurzaamheidsinformatie moet worden opgenomen in het jaarverslag.

Helder over ons beleid