Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met aspecten die van belang zijn voor een duurzame en sociale ontwikkeling van de maatschappij. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • dwangarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens

Het POB belegt al sinds de jaren ‘90 actief maatschappelijk verantwoord. Daarnaast wordt tenminste jaarlijks getoetst of de externe managers van de diverse fondsen van onze portefeuille wel rekening houden met het maatschappelijk verantwoorde beleid.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.