Herstelplan

Nieuw herstelplan ingediend

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels. Daarin zijn eisen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels had het pensioenfonds eind 2020 te weinig buffers om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De beleidsdekkingsgraad zat onder het vereiste niveau. 

Ons pensioenfonds heeft daarom een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft ingestemd met dit herstelplan.