Herstelplan

Nieuw herstelplan 2018 inmiddels beëindigd

Voor pensioenfondsen gelden financiële spelregels. Daarin zijn eisen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels had het pensioenfonds op 31 december 2017 te weinig buffers om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Ons pensioenfonds heeft daarom begin 2018 een nieuw herstelplan vastgesteld.  

Het herstelplan vervalt als de beleidsdekkingsgraad van ons fonds aan het einde van een kwartaal boven de vereiste dekkingsgraad uitkomt. Na afloop van het eerste kwartaal 2018 was dit het geval. Het herstelplan is daarom beëindigd. Het fonds beschikt weer over de wettelijk vereiste buffers.