Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Pensioencommissie

De pensioencommissie bereidt de inhoudelijke vormgeving van de pensioenregeling voor ten behoeve van het bestuur. Als het nodig is, geeft de pensioencommissie ook nadere uitleg van het reglement bij de uitvoering ervan.

Samenstelling

Naam

Namens

Margreet Teunissen Werkgevers
Sylvia Lourens Pensioengerechtigden
Maaike de Boer Werknemers

2. Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt zorgvuldig belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. NN Investment Partners B.V.  voert het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal financiële experts.

Naam

Namens

Walther Schapendonk Werknemers
Els Janssen Werkgevers

3. Communicatiecommissie

Ons fonds wil u duidelijke en begrijpelijke informatie geven over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

Naam

Namens

Walther Schapendonk Werknemers
Marion Kulk-Romein Werknemers
Sylvia Lourens Pensioengerechtigden

Een communicatieadviseur van AZL ondersteunt de communicatiecommissie. 

4. Risicomanagementcommissie

De auditcommissie houdt zich bezig met risicomanagement, administratieve organisatie en interne controle van ons fonds. Deze commissie richt zich ook op de behandeling van de overeenkomsten met dienstverleners.

Samenstelling

Naam

Namens

Els Janssen Werkgevers
Maaike de Boer Werknemers

5. Aspirant-ledencommissie

De aspirant-ledencommissie zoekt en begeleidt potentiële nieuwe bestuurders die binnen het gewenste profiel in het bestuur passen.

Samenstelling

Naam

Namens

Margreet Teunissen Werkgevers
Sylvia Lourens Pensioengerechtigden

6. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Hij geeft advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Mercer in Amstelveen.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

      usemap=       usemap=      usemap=