Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit minimaal vier personen. De helft wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de werkgeversorganisatie. De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemers en van de pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de deelnemers worden benoemd door het bestuur op voordracht van de werknemersorganisatie FNV en CNV Connectief. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden na verkiezingen door het bestuur benoemd.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Foto

Naam

Functie

Namens

margreetteunissen_klein.jpg

Margreet Teunissen

Voorzitter Werkgevers

walterschapendonk_klein.jpg

Walther Schapendonk

Secretaris Werknemers

Sylvia Lourens

Bestuurder Pensioengerechtigden 

Maaike de Boer

Maaike de Boer

Bestuurder Werknemers
 robpronk_klein.jpg

Rob Pronk

Bestuurder Werkgevers
 elsjanssen_klein.jpg

 Els Janssen

Bestuurder Werkgevers
Marion Kulk-Romein

Marion Kulk-Romein

Aspirant-bestuurder  

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan via de helpdesk van ons fonds via info@pob.eu. Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij het bestuur terecht komt.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

POB_BESTUUR.jpg      usemap=      usemap=      usemap=      usemap=