Onze organisatie

Uitvoering

1. Bestuursondersteuning

Het bestuur wordt bij de praktische uitvoering van zijn taken door adviseurs ondersteund. De ondersteuning bestaat uit:

  • het voorbereiden van beleidsadviezen ten behoeve van het bestuur
  • het coördineren van het beleid en de besluiten van het bestuur
  • het voeren van een secretariaat
  • het coördineren van de communicatie met deelnemers
  • het ondersteunen van de verschillende organen van het pensioenfonds
  • het houden van toezicht op uitbestede werkzaamheden

2. Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgever betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet ons fonds niet zelf, dat doet een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken.
De vermogensbeheerder van ons fonds is NN Investment Partners B.V.

3. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

     usemap=      usemap=      usemap=      usemap=