Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds bestaat sinds 1 januari 1957. Ons fonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij.      usemap=     usemap=     usemap=     usemap=

Missie

POB voert de pensioenregeling uit die werkgevers en werknemers in de bibliotheeksector samen hebben afgesproken. Uw pensioenregeling is bij ons in goede handen. Wij zorgen voor een betrouwbare, kostenbewuste en toekomstbestendige pensioenuitvoering.

Visie

POB streeft naar een zo goed mogelijk pensioen, met zo min mogelijk risico op pensioenverlagingen. We sluiten zo veel mogelijk aan bij het sociaal-maatschappelijke karakter van onze sector.

Strategie

  • We zijn eerlijk en communiceren open en tijdig over de mogelijkheden en risico’s van de pensioenregeling.
  • We werken samen met werkgevers en werknemers in de sector.
  • Ons beleggingsbeleid sluit aan bij de risicohouding en de maatschappelijke betrokkenheid van onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
  • We vinden niet verlagen belangrijker dan verhogen.
  • We wegen kosten, risico’s en opbrengsten continu tegen elkaar af.
  • We investeren in IT ontwikkelingen die leiden tot (kosten)efficiëntie, toekomstbestendigheid van de uitvoering en gebruikersgemak.