Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds bestaat sinds 1 januari 1957. Ons fonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij. 

POB_BESTUUR.jpg     usemap=     usemap=     usemap=     usemap=

Missie

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken wil een toekomstbestendig en verantwoord pensioen verzorgen voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van organisaties met een maatschappelijke doelstelling.

Het POB wil de natuurlijke partner zijn van werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Met zijn kennis van de sector kan het POB betrouwbare en duurzame oplossingen bieden op het gebied van collectieve pensioenregelingen.

Betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit vormen de basis van onze dienstverlening. We staan midden in de maatschappij.

Visie

Wij brengen pensioen dichterbij de deelnemer. Dat zien we terug in de aandacht voor persoonlijke communicatie. Het fonds is eerlijk over (on)mogelijkheden binnen de regeling en de daaraan verbonden risico’s.

Om continuïteit te waarborgen, zoekt het POB samenwerking met organisaties die een nauwe relatie hebben met de sector. We streven naar een toekomstbestendige pensioenregeling. De huidige regelingen voldoen zo veel mogelijk aan de behoefte van onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, uitgevoerd binnen de financiële mogelijkheden die we daarvoor hebben.

Pensioenvermogen wordt verantwoord belegd in met name vastrentende waarden en zakelijke waarden. Het beleggingsbeleid is een afspiegeling van de maatschappelijke betrokkenheid van onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.