Uitvoeringskosten

Om uw pensioen te beheren, maakt ons pensioenfonds kosten. Het gaat om kosten voor pensioenbeheer, administratie, communicatie, vermogensbeheer en transactiekosten, zoals:

  • het bijhouden van een goede administratie van uw gegevens
  • brieven naar de deelnemers en gepensioneerden
  • beheer van de beleggingen (kopen en verkopen van aandelen en obligaties)

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Door de kosten te delen en zo efficiënt mogelijk te werken, kunnen we ze per deelnemer zo laag mogelijk houden.

Verplichting

Pensioenfondsen zijn verplicht om de kosten die ze maken te publiceren. De Pensioenfederatie geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Ons fonds heeft deze aanbevelingen overgenomen. Deze luiden:

  • rapporteer de kosten van pensioenbeheer in euro’s per deelnemer. Bij ons fonds is dat in 2022 € 232,30 per deelnemer
  • rapporteer de kosten van het vermogensbeheer in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat in 2022 0,21%
  • rapporteer apart de transactiekosten in een % van het gemiddeld belegd vermogen. Bij ons fonds is dat in 2022 0,06%

Meer weten?

POB publiceert hierover elk jaar informatie in het jaarverslag op de pagina Documenten.