Pensioen 1-2-3

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.png

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij POB. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 middelloon.png Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
 opbouw.png

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 15.859 bouwt u in 2022 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag', ook wel 'franchise' genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,55% aan pensioen op. U bouwt pensioen op over het salaris tot € 114.866,00.

 premieverdeling_beide_67.png

De pensioenpremie betaalt u samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt de totale premie aan het pensioenfonds en houdt uw deel maandelijks in op uw brutosalaris. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.