Hoe zeker is uw pensioen?

Als er een tekort is

tekort.png 

Het kan gebeuren dat POB ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan POB besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Meer informatie over hoe Stichting POB er financieel voor staat, vindt u op de pagina Financiële positie.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag. Of ga naar de documentenpagina.