Hoe zeker is uw pensioen?

Waardevast pensioen

transparant.gif waardevast.png transparant.gif 

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is op dit moment zo. Daarom verwachten wij dat uw pensioen in de komende jaren kan worden verhoogd. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Ons fonds staat er op dit moment goed voor.
Dat betekent dat wij komende vijf jaar geen verlaging van uw pensioen verwachten. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat. POB probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Als er een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de stijging van de prijzen. Dit jaar is uw pensioen met 0,18% verhoogd.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd:

Verhoging over het jaar

Stijging van de prijzen

2023: 0,18%

0,21%

2022: 10,1%

10,0%

2021: 2,0%

2,7%

2020: 0,0%

1,3%

2019: 1,1%

2,6%

2018: 1,3%

1,7%

2017: 0,5%

1,4%

2016: 0,0%

0,3%

2015: 0,0%

0,6%

2014: 0,0%

0,9%

2013: 1,0%

2,5%

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het jaarverslag. Dit staat op de documentenpagina.