Wanneer moet u in actie komen?

Als u verhuist naar of binnen het buitenland

buitenland.png

Meld dit aan uw pensioenfonds. Informaie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u POB daarover informeren.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.