Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

ouderdomspensioen_67.png

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van POB en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van POB is vooral afhankelijk van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf 67 jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform PensioenoverzichtDit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,55% aan ouderdomspensioen op.

  Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 15.859. U bouwt in dat jaar 1,55% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 19.141. Dat is € 297 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse verhoging van uw pensioen.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.