Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partner- en wezenpensioen

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en ontvangen uw kinderen een wezenpensioen.

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot pensionering bij POB pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind heeft hier recht op tot hij of zij 21 is. De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform PensioenoverzichtDit is uw persoonlijke pensioenoverzicht dat u jaarlijks van het pensioenfonds ontvangt. (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt u op deze website.

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partner- en wezenpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.