Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt wordt en uw salaris is hoger dan het maximale jaarloon WIA, dan hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.