De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen?

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijgt u AOW?
 3. Hoeveel AOW krijgt u?

Lees hier wat er verandert. 

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Verlaging bij een te lage dekkingsgraad

Als pensioenfondsen langere tijd te weinig geld in kas hebben moeten zij de pensioenen verlagen. Wat te weinig is, verschilt per pensioenfonds. Daarover leest u meer op de pagina over onze actuele financiële positie.
In bijzondere omstandigheden kan de minister de regels tijdelijk veranderen. Dan mogen pensioenfondsen langer te weinig geld in kas hebben, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Voor 2020 en 2021 heeft de minister bepaald dat de dekkingsgraad tenminste 90% moet zijn.

Hoe gaat het verder?

Er is een wetsvoorstel gemaakt. De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde op 22 december 2022 voor het aannemen van de Wet toekomst pensioenen. Daarna ging het naar de Eerste Kamer voor behandeling. Deze stemde op 30 mei 2023 over het wetsvoorstel en gaf groen licht zodat de wet kan worden veranderd. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. De uiterste datum waarop de pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels is vastgesteld op 1 januari 2028. Dat betekent dat pensioenfondsen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om te voldoen aan de wettelijke eisen die op grond van het definitieve pensioenakkoord zullen gelden. De sociale partners (vakbonden en werkgever) binnen POB besluiten uiteindelijk over de opzet van de toekomstige pensioenregeling van POB en uiteraard zal pensioenfonds POB in overleg treden met de vakbonden en werkgever. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.