Tussentijdse verhoging van uw pensioen

Goed om te weten

Door de versoepeling van de regels is het voor pensioenfondsen mogelijk om de pensioenen voor de tweede keer dit jaar met een toeslag te verhogen. Het pensioenfonds moet dan voldoen aan drie voorwaarden:

  • de beleidsdekkingsgraad is op 1 juli 2022 105% of hoger
  • de actuele dekkingsgraad is niet lager dan 105% en wordt door het verhogen van de pensioenen ook niet lager dan 105%
  • de verwachting dat het pensioenfonds overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel en uw huidige pensioen meeverhuist

Beleidsdekkingsgraad 105% of hoger

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Omdat deze hoog genoeg is, hebben we de financiële ruimte om uw pensioen te verhogen.

Pensioenen met 0,7% verhoogd

Begin 2022 hebben wij de pensioenen met 2,0% verhoogd in plaats van de maximale 2,7%. We hebben toen bewust een veilige marge ingebouwd. Omdat de regels nu versoepeld zijn, kunnen we de resterende 0,7% alsnog toekennen. Normaal verhogen we alleen aan het begin van het jaar, deze tussentijdse verhoging is dan ook eenmalig.

Pensioenregeling POB verhuist mee naar het nieuwe pensioenstelsel

Het bestuur verwacht uw huidige (opgebouwde) pensioen mee te verhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. Zowel het bestuur als de sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) hebben deze verwachting uitgesproken. Het geld dat wij voor uw pensioen hebben gereserveerd verhuist dan mee naar een pensioen dat past binnen de nieuwe wetgeving (Wet toekomst pensioenen).

Evenwichtige besluitvorming

Het bestuur moet een evenwichtig besluit nemen. Dat betekent dat we de voor- en nadelen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of krijgt uitgekeerd, meenemen bij het nemen van een besluit.
We hebben gekeken naar de gevolgen op de langere termijn. Als we nu een toeslag geven, daalt onze beleidsdekkingsgraad. En dat heeft mogelijk gevolgen voor iedereen die van ons pensioen ontvangt, bij ons pensioen opbouwt of bij ons pensioen heeft opgebouwd. Die gevolgen kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Daar hebben we rekening mee gehouden. Zo zorgen we ervoor dat de tussentijdse verhoging evenwichtig is.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.