Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel


  en meestal ook géén informatie over:

  • pensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. Maar u vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl meestal alleen informatie over pensioen dat nog niet uitgekeerd wordt. Toch kan het ook voor u verstandig zijn om in te loggen. Het kan zijn dat u ziet hoeveel partnerpensioen er is voor uw partner als u komt te overlijden. Dit verschilt per pensioenfonds. Niet alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben deze informatie bij Mijnpensioenoverzicht.nl aangeleverd.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  Omdat uw pensioenregeling flexibiliteit biedt, kunt u in de pensioenplanner verschillende keuzes aangeven. De planner laat zien welke gevolgen die keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. 

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien komt u wel met minder rond. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

Bekijk alle vragen

Veelgestelde vragen Verlaging opbouwpercentage voor 2017

 • Wat betekent die verlaging voor mij?

  De verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,52% betekent dat u in 2017 minder pensioen opbouwt dan verwacht.

     2016  2017
   Pensioengevend jaarsalaris  € 35.000  € 35.000
   Franchise  € 13.877  € 13.877
   Pensioengrondslag  € 21.123  € 21.123
   Opbouwpercentage  1,875%  1,52%
   Jaarlijkse pensioenopbouw  € 21.123 * 1,875% = € 396  € 21.123 * 1,52% = € 321

  In het voorbeeld leidt de verlaging van het opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw van € 75,- bruto per jaar.

   

  De berekening voor 2017 is gemaakt op basis van het salaris en de franchise van 2016, zodat u de bedragen goed kunt vergelijken. Uitgaande van hetzelfde salaris en de franchise van 2017 (€ 14.060), wordt de jaarlijkse pensioenopbouw in het voorbeeld € 318 en is het verschil € 78,- bruto per jaar.

 • Wordt mijn opgebouwde pensioen ook verlaagd?

  Nee. Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. De verlaging gaat alleen over uw pensioenopbouw in 2017.

 • Blijft het opbouwpercentage na 2017 ook 1,52%?

  We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen wat er in 2018 met het opbouwpercentage gaat gebeuren. In 2017 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. De intentie is om het opbouwpercentage te verhogen na 2017. Of dat kan, is afhankelijk van veel factoren. De rentestand, maar ook nieuwe wettelijke wijzigingen spelen daarbij een rol. Als de pensioenleeftijd verder wordt verhoogd, heeft dat ook gevolgen voor de betaalbaarheid van de pensioenregeling.

   

 • Wat betekent deze verlaging voor de opbouw van het partnerpensioen?

  De verlaging van het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen heeft ook gevolgen voor de opbouw van eventueel partnerpensioen.

     2016  2017
   Pensioengevend jaarsalaris  € 35.000  € 35.000
   Franchise  € 13.877  € 13.877
   Pensioengrondslag  € 21.123  € 21.123
   Opbouwpercentage  1,875%  1,52%
   Jaarlijkse pensioenopbouw  € 21.123 * 1,875% = € 396  € 21.123 * 1,52% = € 321
  Partnerpensioen 70% * € 396 = € 277 70% * € 321 = € 225

  In het voorbeeld leidt de verlaging van het opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw van het partnerpensioen van € 52,- bruto per jaar.

  De berekening voor 2017 is gemaakt op basis van het salaris en de franchise van 2016, zodat u de bedragen goed kunt vergelijken. Uitgaande van hetzelfde salaris en de franchise van 2017 (€ 14.060), wordt de jaarlijkse pensioenopbouw in het voorbeeld € 318 en is het verschil in opbouw van het partnerpensioen € 54,- bruto per jaar.

Bekijk alle vragen

Verhoging pensioenleeftijd

 • Waarom is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar?

  We worden steeds ouder. Dat betekent dat de AOW en het werknemerspensioen naar verhouding langer moeten worden uitbetaald. De wetgever heeft daarom besloten, de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar. Pensioenfondsen sluiten daarbij aan. Ons fonds heeft besloten de pensioenleeftijd in één keer te verhogen naar 67 jaar.

 • Waarom verhoogt het POB de pensioenleeftijd niet in stappen?

  Als we ervoor zouden kiezen om de pensioenleeftijd in stappen te verhogen, net als de AOW-leeftijd, zouden we elk jaar de administratieve systemen intensief moeten aanpassen. Dat kost veel geld en gaat dus ten koste van uw pensioen(opbouw). De meeste andere Nederlandse pensioenfondsen hebben dit besluit ook genomen.

 • Wat betekent de verhoging van de pensioenleeftijd voor mijn pensioenopbouw?

  U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. De verhoging van de pensioenleeftijd betekent, dat u langer pensioen opbouwt. Uw pensioen gaat dus niet omlaag door de verhoging van de pensioenleeftijd. Sterker nog, uw pensioen hoeft naar verwachting minder lang te worden uitbetaald, dus uw maandelijkse uitkering gaat een beetje omhoog.

 • Moet ik nu doorwerken totdat ik 67 jaar ben?

  Nee. Sterker nog, in de cao Openbare Bibliotheken is vastgelegd dat uw pensioen in principe ingaat op uw AOW-leeftijd.

Bekijk alle vragen

Akkoordverklaring werkgever

 • Wat is de rol van Providius?

  Providius voert in opdracht van het fonds steekproefsgewijs een extra controle uit op de (aangeleverde) salarisgegevens. 

 • Wat controleert Providius?

  Providius controleert uw loon- en dienstverbandgegevens op basis van een selecte steekproef. Denk daarbij aan:

  • Pensioengevend salaris (zijn alle looncomponenten die pensioengevend zijn doorgegeven)
  • Datum in- en uit dienst
  • Parttimefactor
  • Volledigheid van het voorgelegde personeelsbestand

  De gegevens worden gecontroleerd op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

 • Ik ben het formulier kwijt. Waar vind ik een nieuw exemplaar?

  U kunt het formulier akkoordverklaring vanaf april hier downloaden.