Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Het nieuwe pensioenstelsel

 • Wat verandert er voor mijn aanvullende pensioen van POB?

  Er komen nieuwe regels voor uw aanvullende pensioen van ons. Die gaan op z'n vroegst op 1 januari 2022 in.

  Premie

  Jongeren krijgen straks misschien voor iedere euro premie méér pensioen dan ouderen. Want hun premie wordt langer belegd, bijvoorbeeld 40 jaar. Dat levert meer geld op dan de premie van een oudere. Want die premie kan bijvoorbeeld nog maar 10 jaar rente opbrengen.

  • Dit is gunstig voor jongeren, want zo krijgen zij de kans om voldoende pensioen op te bouwen.
  • Ouderen gaan hier niets van merken, want zij hebben al voldoende opgebouwd.
  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Het kabinet wil voor deze groep compensatie regelen.

  Meer persoonlijk pensioenvermogen

  We kunnen straks ook voor een andere pensioenregeling kiezen. Dat wordt een regeling met meer persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt beter zichtbaar hoeveel pensioenvermogen jij als deelnemer in het pensioenfonds hebt opgebouwd. De beleggingswinsten en beleggingsverliezen worden dan wel met alle deelnemers samen gedeeld. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, weten we nu nog niet.

  Zware beroepen

  Het kabinet gaat – samen met werkgevers- en werknemersorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een 'zwaar beroep'. We weten nog niet wat dit voor onze pensioenregeling betekent.

  10% in één keer

  Op uw pensioendatum mag u maximaal 10% van uw pensioenbedrag in één keer opnemen. Daarmee zou u bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek kunnen aflossen. Maar het is nog niet bekend wat de voorwaarden precies zijn en vanaf wanneer die gaan gelden.

  Verhogen of verlagen?

  De regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we uw pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het economisch tegenzit, gaat uw pensioen ook eerder omlaag.

  Blijft onze dekkingsgraad dit jaar boven de 100%? Dan hoeven we uw pensioen vanaf 2020 niet te verlagen. Vanaf 2022 ogen we mogen uw pensioen wel verhogen, als de dekkingsgraad hoger is dan 100%. Zakt de dekkingsgraad dit jaar onder de 100%? Dan moeten we uw pensioen vanaf 2020 verlagen, totdat de 100% weer bereikt is.

  AOW en pensioen

  De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf 67 jaar. Maar u mag uw pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd of nog eerder.

 • Moet ik actie ondernemen?

  Nee, want tot 2022 verandert uw pensioenregeling niet. Alleen de regels voor het verlagen van uw pensioen gaan al in 2020 in. 

 • Wat als ik mijn pensioen al heb aangevraagd?

  Maar wilt u uw keuze veranderen? Bijvoorbeeld omdat u uw pensioen – net als de AOW – óók op 66 jaar en 4 maanden wilt ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico's waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor uw belastingaangifte
 • Wanneer krijgt u een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar. Hun pensioenoverzicht staat ook op Mijn Pensioencijfers.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
 • Waarom ontvangt u het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden


  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • extra pensioen dat u misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe logt u in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • U bent met pensioen. Kunt u inloggen?

  Als u een DigiD hebt, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  Omdat uw pensioenregeling flexibiliteit biedt, kunt u in de pensioenplanner verschillende keuzes aangeven. De planner laat zien welke gevolgen die keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. 

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien komt u wel met minder rond. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

Bekijk alle vragen

Akkoordverklaring werkgever

 • Wat is de rol van Providius?

  Providius voert in opdracht van het fonds steekproefsgewijs een extra controle uit op de (aangeleverde) salarisgegevens. 

 • Wat controleert Providius?

  Providius controleert uw loon- en dienstverbandgegevens op basis van een selecte steekproef. Denk daarbij aan:

  • Pensioengevend salaris (zijn alle looncomponenten die pensioengevend zijn doorgegeven)
  • Datum in- en uit dienst
  • Parttimefactor
  • Volledigheid van het voorgelegde personeelsbestand

  De gegevens worden gecontroleerd op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

 • Ik ben het formulier kwijt. Waar vind ik een nieuw exemplaar?

  U kunt het formulier akkoordverklaring in april hier downloaden.

Bekijk alle vragen

Mijn Pensioencijfers

 • Ik heb geen e-mail met een bevestigingslink ontvangen

  U logt voor het eerst in op Mijn Pensioencijfers. Nadat u hebt ingelogd, hebt u uw e-mailadres ingevuld (2 keer). U hebt ook het vinkje aangezet bij 'gebruiksvoorwaarden'. Als u op de knop 'volgende' hebt geklikt, ontvangt u automatisch een e-mail met een bevestigingslink om uw account te kunnen activeren. Die e-mail wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u zojuist hebt ingevuld.

  Als u de e-mail met bevestigingslink niet hebt ontvangen, dan kunt u:

  • in uw e-mail controleren of het bericht per ongeluk in uw map 'spam' of 'ongewenste e-mail' terecht is gekomen;
  • opnieuw proberen in te loggen.
   • Controleer goed of u het juiste e-mailadres hebt ingevuld. Typfouten komen soms zelfs twee keer voor;
   • Vergeet niet het vinkje aan te zetten bij de gebruiksvoorwaarden;
   • Klik op 'volgende'
   • Laat de webpagina open staan en kijk opnieuw in uw e-mail of u het bericht met de bevestigingslink nu wel hebt ontvangen.

  Nog steeds geen e-mail met bevestigingslink ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • De bevestigingslink in de mail die ik heb ontvangen werkt niet

  Als u voor het eerst inlogt in Mijn Pensioencijfers, dan moet u uw account activeren. U ontvangt daarvoor een e-mail met een bevestigingslink. Let op: het is de bedoeling dat u de webpagina van Mijn Pensioencijfers waar u hebt ingelogd, open laat staan. Als u die webpagina al hebt afgesloten dan werkt de bevestigingslink niet meer. Hetzelfde geldt als u de webpagina wel open laat staan, maar te lang wacht. 

  Als de link niet (meer) werkt, dan kunt u:

  • de link kopiëren naar uw internetbrowser
   • selecteer met de muis de complete link in uw e-mail;
   • klik met de rechtermuisknop op de selectie;
   • kies in het venster dat dan opent voor 'kopiëren'
   • ga naar de adresbalk in uw internetbrowser
   • klik op de rechtermuisknop en kies voor 'plakken
   • druk op enter

  of:

  • ga opnieuw naar de inlogpagina van Mijn Pensioencijfers;
  • vul uw e-mailadres nogmaals (2 keer) in;
  • accepteer de gebruiksvoorwaarden door het vinkje aan te zetten;
  • klik op 'volgende'
  • laat deze webpagina open staan en zoek de e-mail met de bevestigingslink op;
  • klik nu op de bevestigingslink
  • uw ziet u een scherm met de tekst dat uw account is geactiveerd.

  Lukt het inloggen nog niet? Stuur de e-mail met de bevestigingslink dan aan ons door op info@pob.eu, dan proberen wij uw account voor u te activeren. 

 • Hoe log ik in met DigiD?
  • Klik op inloggen;
  • U komt dan terecht op de pagina 'Mijn Pensioencijfers';
  • Klik op de oranje knop 'Inloggen met DigiD';
  • U komt dan terecht op de inlogpagina van DigiD;
  • Vul uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in;
  • Klik op 'inloggen'
  • U komt dan op uw persoonlijke pagina in Mijn Pensioencijfers terecht.
 • Hoe log ik in met een klantnummer?

  Let op: deze methode kunt u alléén gebruiken als u als deelnemer van ons fonds in het buitenland woont en geen DigiD kunt aanvragen. In alle andere gevallen logt u in met uw DigiD. Kijk voor de werkwijze bij de vraag 'Hoe log ik in met DigiD?'.

  • Klik op ‘Inloggen’.
  • U komt dan terecht op de pagina 'Mijn Pensioencijfers';
  • Klik op de grijze knop 'Inloggen met klantnummer';
  • U komt dan terecht op de inlogpagina;
  • Vul uw klantnummer en wachtwoord in;
  • Klik op 'inloggen'
  • U komt dan op uw persoonlijke pagina in Mijn Pensioencijfers terecht

  U vindt uw klantnummer op alle correspondentie van ons fonds. Het wachtwoord hebt u per post van ons ontvangen. Hebt u nog geen wachtwoord? Kijk dan bij de vraag 'Ik heb nooit eerder ingelogd met een klantnummer en ik heb geen wachtwoord.'

Werkgeversportal

 • Hoe registreer ik me voor de werkgeversportal?

  Wanneer u als organisatie wordt aangesloten bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, krijgt u toegang tot de werkgeversportal. AZL stuurt u een registratiebrief met informatie over de registratie voor de portal. Hierin vragen wij u eenmalig het e-mailadres van de hoofdgebruiker bij ons aan te leveren.

 • Hoe voeg ik een administratiekantoor toe?

  Bent u hoofdgebruiker? Dan kunt u uw administratiekantoor toevoegen. Dat gaat als volgt:

  Stap 1: Zoek in lijst van administratiekantoren
  Zoek in de lijst van administratiekantoren, binnen ‘Toegangsbeheer - Toekennen administratiekantoor’. U kunt zoeken op de velden ‘Achternaam’ en ‘E-mailadres’. U kunt ook direct met de button ‘Zoek gebruiker’ de volledige lijst zien. Komt het administratiekantoor voor in de lijst? Ga dan naar stap 2. Komt het administratiekantoor niet voor in de lijst? Ga dan naar stap 3.

  Stap 2: Selecteer een administratiekantoor.
  Als het administratiekantoor voorkomt in de lijst, kunt u deze met de muteerbutton selecteren en de autorisaties voor een of meerdere werkgevers toekennen. Het administratiekantoor dat u selecteert, ontvangt automatisch een e-mail met hierin de door u toegekende werkgevers.

  Stap 3: Meld een nieuw administratiekantoor aan
  Komt het administratiekantoor niet voor in de lijst? Dan kunt u via de button ‘Nieuw administratiekantoor aanmelden’ bij AZL een verzoek indienen om het administratiekantoor op te nemen in de lijst. AZL zal dan een controle uitvoeren. Wanneer de toevoeging van het administratiekantoor akkoord is, ontvangt u een e-mail. U kunt dan via stap 2 het administratiekantoor toevoegen.

  Is de toegang voor u en uw administratiekantoor geregeld? Dan kunt u voortaan uw pensioenzaken online regelen.

 • Hoe lever ik ontbrekende salarisgegevens aan?

  Nadat u bent ingelogd kunt u zien welke salarissen u nog moet aanleveren. Ga hiervoor naar ‘Deelnemerbeheer’ en dan naar ‘Ontbrekende salarissen’.

  U kunt de ontbrekende salarissen individueel aanleveren door op het vergrootglas te klikken. U kunt vervolgens het ontbrekende salaris gelijk aan ons doorgeven.

  Wilt u de ontbrekende salarisgegevens collectief bij ons aanleveren? Druk dan op 'download'. U ontvangt nu een Excel-bestand dat u kunt bewerken. Wanneer u de gegevens in het Excelbestand hebt ingevuld kunt u het bestand uploaden. Ga hiervoor naar ‘Deelnemerbeheer’ en dan naar ‘Collectief’. Kies op deze pagina bij ‘Bestand uploaden’ de mutatie ‘Wijzigen salaris’. Vervolgens kunt u het bestand uploaden. Let op: u kunt alleen csv-bestanden uploaden.

 • Hoe werkt (de eerste keer) inloggen?

  De hoofdgebruiker van uw organisatie zorgt voor de eenmalige registratie en de allereerste inlog (zie de vraag 'Hoe registreer ik me voor de werkgeversportal?'). Als de hoofdgebruiker andere gebruikers toevoegt, kunnen zij ook inloggen op de portal. Andere gebruikers ontvangen de inloggegevens via twee afzonderlijke e-mails. Ontvangt u deze e-mails? Onderneem dan de volgende stappen:

  • Ga naar www.azlonline.eu.
  • Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in.
  • Bent u ingelogd? Dan wordt u verzocht om het wachtwoord aan te passen.
  • Tot slot wordt er gevraagd om uw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in te vullen, zodat ons pensioenfonds u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.