Pensioenplanner

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is de pensioenplanner?

  Omdat uw pensioenregeling flexibiliteit biedt, kunt u in de pensioenplanner verschillende keuzes aangeven. De planner laat zien welke gevolgen die keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen. De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. 

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Hebt u een pensioengat?

  Een pensioengat is een tekort in uw pensioenopbouw. Of u een pensioengat hebt, hangt af van hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW-pensioen plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt bijgespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.
  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien komt u wel met minder rond. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat hebt of niet.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Lees hier meer over de pensioenplanner. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

 • Hoe legt u uw keuze vast?

  U kunt de Pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Uiterlijk 3 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u van ons een brief met keuzeformulieren. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren terug.
  Als u eerder of later met pensioen wilt gaan, moet u hierover eerst afspraken maken met uw werkgever. Tip: als u de gewenste keuzes hebt ingevuld in stap 4 maak dan een afdruk door op Print te klikken. U kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel bij uw aanvraag.

 • Hoeveel ontvangt u netto?

  U vindt in de Pensioenplanner een schatting van het netto bedrag dat u straks aan pensioen van ons en aan AOW-pensioen van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie. Ze zijn gebaseerd op de belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard en pensioen dat u elders heeft opgebouwd, is niet in deze berekening opgenomen.

 • Hoe zit dat met het AOW-pensioen?

  In de Pensioenplanner wordt rekening gehouden met de AOW-leeftijd.
  Als u niet getrouwd bent, is de hoogte van het AOW-pensioen gebaseerd op de huidige AOW-uitkering voor alleenstaanden. Als u getrouwd bent of als uw partner is geregistreerd bij ons, is de hoogte van de AOW-uitkering gebaseerd op het huidige AOW-pensioen voor samenwonenden.
  Het kan zijn dat het AOW-bedrag in de Pensioenplanner anders is dan de AOW-uitkering die u straks ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u maar gedeeltelijk recht hebt op een AOW-pensioen, omdat u in het buitenland hebt gewoond en/of gewerkt.
  Informatie over het AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.