Onze organisatie

Jaarbericht 2021

Bestuur

In 2021 bestond het bestuur uit zes personen. Drie vertegenwoordigers van de werkgevers, twee van de werknemers en één van de pensioengerechtigden. Marion Kulk-Romein trad in 2021 toe als aspirant-bestuurder. 

Naam Functie Namens
Margreet Teunissen Voorzitter Werkgevers
Walther Schapendonk Secretaris Werknemers
Sylvia Lourens Bestuurder Pensioengerechtigden
Maaike de Boer Bestuurder Werknemers
Rob Pronk Bestuurder Werkgevers
Els Janssen Bestuurder Werkgevers
Marion Kulk-Romein Aspirant-bestuurder  

Bestuurscommissies

Het bestuur krijgt hulp van een aantal bestuurscommissies, namelijk de:

  • Aspirantledencommissie
  • Beleggingscommissie
  • Communicatiecommissie
  • Dagelijks Bestuur
  • Pensioencommissie
  • Risicomanagementcommissie

Externe adviseurs ondersteunen sommige commissies. De taken en bevoegdheden van de commissies staan in het huishoudelijk reglement. In 2021 voegden we alle commissiereglementen samen tot één document met de taken en bevoegdheden van al onze commissies.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ons fonds. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op evenwichtige belangenbehartiging, het goedkeuren van het jaarverslag en het beloningsbeleid.

Naam  
Ernst Hagen  
Marianne Meijer-Zaalberg voorzitter tot 01-07-2021
Paulien Siegman voorzitter sinds 01-07-2021
Falco Valkenburg  

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legde over 2021 verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert het bestuur.

Naam Namens
Jannet Wiersma Werkgevers
Douwe van der Bijl Werknemers, voorzitter
Annet den Draak Werknemers
Els verhagen Pensioengerechtigden
Pravin Ori Werknemers, secretaris
Frans van Groeninge Werkgevers tot 01-07-2021

Meer informatie

Meer informatie over onze organisatie vindt u hier.