Terugblik 2021 & Vooruitblik 2022

Margreet Teunissen vertelt

In het jaar 2021 stonden een aantal onderwerpen centraal. Hieronder leest u een beknopte opsomming van een aantal onderwerpen. Meer informatie vindt u in het voorwoord van het jaarverslag 2021

Coronacrisis

In 2021 keken we er met zijn allen naar uit, terug naar 'een nieuw normaal'. Helaas was het nog niet zover aan het einde van het jaar. De mogelijke gevolgen van de coronacrisis hebben ook de aandacht gehad van ons als bestuur. Het crisisteam dat we in 2020 in het leven riepen, stond ook in 2021 klaar om in te springen voor het geval dat er nog maar vier bestuurders beschikbaar zouden zijn. 

Als bestuur zagen we drie grote risico's:

– de pensioenadministratie met als belangrijkste doel het kunnen doen van pensioenuitkeringen.
– de bestuurlijke besluitvorming;
– de beleggingen (en bijbehorende financiële positie van het fonds).

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de manier waarop we met de crisis omgingen als voldoende beoordeeld.
We blijven onverminderd alert. In 2021 hebben we financieel gezien weinig last gehad van de gevolgen van Corona.

Een goed financieel jaar: verhoging van 2% per 2022

Op 30 september 2021 was de dekkingsgraad van ons fonds hoog genoeg om een verhoging aan te kondigen. Deze verhoging van 2% voeren we in per 1 januari 2022. We laten hiermee uw pensioen gedeeltelijk meestijgen met de prijsstijgingen. Het rendement dat we behaalden op de beleggingen speelt hierbij een rol. Ook de stijgende rente kwam ten goede aan de gunstige dekkingsgraad.

Nieuw pensioenstelsel

Medio mei 2021 heeft demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over het wetgevingstraject Wet Toekomst Pensioenen. De nieuwe wetgeving moet op uiterlijk 1 januari 2023 klaar zijn. Dit is een jaar later dan aanvankelijk gepland. Samen met de werkgevers en vakbonden (sociale partners) bereiden we ons voor op de nieuwe wetgeving. We gaan zorgvuldig te werk en houden het belang van al onze deelnemersgroepen in de gaten. We houden u op de hoogte van de voortgang. Dit doen we via nieuwsberichten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het voeren van goed bestuur, het milieu, klimaat en mensenrechten. Allemaal belangrijke zaken die ook bij ons fonds hoog in het vaandel staan. Bij onze beleggingen houden we rekening met deze zaken. Vanaf maart 2021 moeten fondsen aangeven hoe ze zich als actief duurzaam promoten. Na een controle blijkt dat we hier nog stappen in te maken hebben. Onze beleggingsportefeuille is al groen, maar kan nog groener. In 2022 zetten we dit dan ook door met als doel in de toekomst echt groen te zijn.

Digitale ontwikkeling: we verzamelen e-mailadressen

Snelle, duurzame en actuele communicatie aan onze deelnemers. Daar staan we voor en is een van onze doelstellingen. We merken dat onze deelnemers dat ook prettig vinden. Om dit te doen zijn we afhankelijk van de juiste e-mailadressen van onze deelnemers. In 2021 analyseerden we van welke bibliotheken we nog e-mailadressen misten. De werkgevers leverden ons veel adressen aan en daarmee groeide ons bestand van de e-mailadressen. Ook de oud-deelnemers vroegen we om het aanleveren van het e-mailadres. In 2022 houden we nog een actie per post om ons bestand nog completer te maken.