Akkoordverklaring

Hoe borgen wij de juistheid van aangeleverde gegevens?

In het belang van u als werkgever, uw medewerkers en Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de pensioenadministratie. Om de juistheid van de door u aangeleverde gegevens te borgen, vragen we u om jaarlijks een akkoordverklaring in te vullen en aan ons te retourneren.

Daarnaast zal controlebureau Providius een aantal werkgevers benaderen voor een loon- en dienstverbandcontrole. Elk jaar zijn andere werkgevers aan de beurt. U bent verplicht hieraan mee te werken. De kosten die met deze controle van Providius gemoeid zijn, betaalt ons fonds.

Werkwijze

Het overzicht van de bij ons bekende salarisgegevens vindt u in de werkgeversportal (www.azlonline.eu). Controleer de gegevens en vul na akkoord de verklaring in en onderteken deze. De getekende verklaring kunt u daarna via het contactformulier op www.azlonline.eu uploaden. 

Hebt u vragen?

  • Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de veelgestelde vragen.
  • Staat uw vraag niet in de lijst? Neem dan contact met ons op.