Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2023 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2023

20,7% van de salarissom (werknemersdeel: 8,19% van de pensioengrondslag)

Franchise 2023 € 17.488,-
Maximaal pensioengevend salaris 2023 € 128.810,-
Pensioenrichtleeftijd 67
Opbouwpercentage 1,63%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 10,1% (1 januari 2023)
 Afkoopgrens klein pensioen** € 594,89 (2023)

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag.

** Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch overgedragen wordt aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als een werknemer uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.