Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2018 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2018

19,7% van de salarissom (werknemersdeel: 7,58% over de pensioengrondslag*)

Bijdrage Stichting Bibliotheekwerk 0,2% (werkgeversheffing)
Franchise 2018 € 14.297,-
Maximaal pensioengevend salaris 2018 € 105.075,-
Pensioenrichtleeftijd 67
Opbouwpercentage 1,738%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 0,5% (1 januari 2018)

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag.