Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2019 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2019

19,7% van de salarissom (werknemersdeel: 7,48% over de pensioengrondslag*)

Bijdrage Stichting Bibliotheekwerk 0,2% (werkgeversheffing)
Franchise 2019 € 14.769,-
Maximaal pensioengevend salaris 2019 € 107.593,-
Pensioenrichtleeftijd 67
Opbouwpercentage 1,738%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 1,3% (1 januari 2019)
 Afkoopgrens klein pensioen** € 484,09 

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag. 

** Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch overgedragen wordt aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als een werknemer uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.