Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2019 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2019

19,7% van de salarissom (werknemersdeel: 7,48% over de pensioengrondslag*)

Bijdrage Stichting Bibliotheekwerk 0,2% (werkgeversheffing)
Franchise 2019 € 14.769,-
Maximaal pensioengevend salaris 2019 € 107.593,-
Pensioenrichtleeftijd 67
Opbouwpercentage 1,738%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 1,3% (1 januari 2019)

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag. 

Let op

U vindt de actuele gegevens op dit moment alléén in dit bericht. De rest van de website, Mijn Pensioencijfers en de pensioenplanner zijn nog niet bijgewerkt. Wij doen ons best om deze middelen zo snel mogelijk te actualiseren.