Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2024 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

 

2024

2023

Premie

20,7% van de salarissom (werknemersdeel: 8,41% van de pensioengrondslag)

20,7% van de salarissom (werknemersdeel: 8,19% van de pensioengrondslag)

Franchise € 18.797,- € 17.488,-
Maximaal pensioengevend salaris € 137.800,- € 128.810,-
Pensioenrichtleeftijd 67 67
Opbouwpercentage 1,738% 1,63%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 0,18%  10,1%
 Afkoopgrens klein pensioen** € 592,51 € 594,89

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag.

** Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch overgedragen wordt aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als een werknemer uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.