Belangrijke cijfers voor werkgevers

Voor 2021 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2021

19,7% van de salarissom (werknemersdeel: 7,56% van de pensioengrondslag, onder voorbehoud van goedkeuring door de sociale partners)

Franchise 2021 € 15.583,-
Maximaal pensioengevend salaris 2021 € 112.189,-
Pensioenrichtleeftijd 67
Opbouwpercentage 1,4%
Toeslagverlening (opgebouwde) pensioenen 0,0% (1 januari 2021)
 Afkoopgrens klein pensioen** € 503,24 (2021)

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag.

** Dit is ook het grensbedrag waaronder het pensioen automatisch overgedragen wordt aan het nieuwe pensioenfonds of verzekeraar als een werknemer uit dienst gaat en ergens anders pensioen opbouwt.