Uw werknemer werkt parttime. Hoe wordt de pensioenpremie berekend?

De pensioenpremie die u voor uw werknemers betaalt, wordt berekend op basis van een parttimepercentage. Er komen bij pensioenuitvoerder AZL regelmatig vragen van werkgevers binnen over de manier waarop dat percentage wordt vastgesteld. Daarover geven we graag wat meer uitleg.

In de werkgeversportal geeft u als werkgever per werknemer het aantal gewerkte uren op jaarbasis door. Op basis van dat aantal berekent AZL het zogenaamde ‘parttimepercentage’. Dat percentage leidt vervolgens tot het premiebedrag dat u voor die werknemer betaalt.

Kortom, het is van groot belang dat u de gewerkte uren correct aan ons doorgeeft via de werkgeversportal, zodat AZL de correcte premie kan berekenen. U kunt de gewerkte uren in de loop van het jaar corrigeren. Ook dat gebeurt via de werkgeversportal.

Een voorbeeld

Een fulltime dienstverband is gebaseerd op 52 weken à 36 uur, dus 1.872 uren.

Berekening parttimepercentage over een volledig kalenderjaar

  • Stel, een medewerker heeft 1.000 uur gewerkt op jaarbasis. Dan is het parttimepercentage voor dat kalenderjaar 1.000/1.872*100% = 53,42%

Berekening parttimepercentage over deel kalenderjaar

Deze methode is bijvoorbeeld van toepassing bij in dienst of uit dienst gedurende het jaar.

  • Bij volledige maanden: stel, een medewerker heeft 500 uur gewerkt in 5 maanden. Dan is het parttimepercentage voor dat kalenderjaar 500 uur/(1872/12*5 maanden)*100%= 64,1%
  • Bij dagen: stel, een medewerker heeft 500 uur gewerkt in 135 dagen. Dan is het parttimepercentage voor dat kalenderjaar 500 uur/(1872/365*135 dagen)*100%=72,2%