Gewerkte uren doorgeven in de werkgeversportaal

Wij willen er graag voor zorgen dat de pensioenopbouw en straks de pensioenuitkering van uw medewerkers correct wordt berekend. Daar hebben we u als werkgever bij nodig. U levert ons daarvoor regelmatig informatie aan, waaronder bijvoorbeeld de gewerkte uren van uw medewerkers. Het is de bedoeling dat u die gegevens aanlevert via de werkgeversportaal. Hoe werkt dat ook weer?

Aanlevering van gewerkte uren via de werkgeversportaal van AZL

Klik op de links voor de schermafbeelding die bij de beschreven stap hoort.

  1. U gaat naar www.azlonline.eu
  2. Daar logt u in met het u bekende e-mailadres en wachtwoord
  3. Klik op ‘deelnemerbeheer’
  4. Klik op ‘overige mutaties
  5. Klik naast de naam van de betreffende medewerker op het vergrootglas
  6. klik op de link 'Wijziging gewerkte uren' per 01-01. Dit formulier vult u als volgt in:
  • Veld parttimepercentage: dit is het percentage van het aantal uren per week dat uw medewerker werkt in verhouding tot het aantal uren per week dat bij u als werkgever als fulltime van toepassing is (conform contract) of dat binnen de cao als fulltime van toepassing is. De minimumwaarde is 1 en de maximumwaarde is 100.
  • Veld gewerkte uren: hier vult u het aantal uren in, dat u in één jaar uitbetaalt. De minimumwaarde is 1 en de maximumwaarde is 1872 over een heel jaar.
    Hebt u het veld volledig ingevuld? Klik dan op de knop ‘opslaan’.