Bij welk pensioenfonds hoort u?

Doe nu de check!

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Bent u werkgever, accountant of adviseur en wilt u weten of voor een bedrijf of beroep sprake is van een verplichte aansluiting bij een pensioenregeling? Doe dan nu de check!

Tool voor een eenvoudige check

In veel sectoren zijn afspraken gemaakt over een pensioenregeling en over de uitvoering daarvan bij een pensioenfonds. Zo bouwen alle werknemers in die sector, naast de AOW, automatisch aanvullend pensioen op. Zo ook de werknemers van de openbare bibliotheken in Nederland. Het is voor veel werkenden een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor later. Werkgevers zijn in veel bedrijfstakken verplicht om voor werknemers premie te betalen aan een pensioenfonds. Als u daar te lang mee wacht of als uw onderneming zich niet tijdig meldt bij een pensioenfonds, dan kan dat flinke navorderingen tot gevolg hebben. Om dat te voorkomen en u eenvoudig op weg te helpen, is een tool beschikbaar.

Geldt voor u een verplichte pensioenregeling?

Met een eenvoudige check kunt u nu als werkgever nagaan of er voor uw onderneming mogelijk een verplichte pensioenregeling geldt. Daarvoor zijn de feitelijke werkzaamheden van uw werknemers bepalend. Door de tool in te vullen kunt u zien of en zo ja welk bedrijfstak- of beroepspensioenfonds een pensioenregeling aanbiedt. Neem vervolgens contact op met het pensioenfonds om te weten of voor uw werknemers sprake is van een verplicht gestelde of vrijwillige regeling.

Wijziging bedrijfsactiviteiten

Zijn uw bedrijfsactiviteiten onlangs gewijzigd? Het kan zijn dat uw onderneming nu onder een (andere) verplicht gestelde pensioenregeling valt. Gebruik de tool om te zien of dat voor uw onderneming iets wijzigt. Informeer u tijdig en doe de check!

Doe nu de check!

De tool kunt u gratis gebruiken op www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl en wordt u aangeboden door de Pensioenfederatie, de koepel van Nederlandse pensioenfondsen.