Informatie voor werkgevers

Basisgegevens

Kerncijfers 2024

Op de pagina Belangrijke cijfers voor werkgevers vindt u de actuele informatie 2024.

Werkgeversvraag: ‘Hoe bereken ik de pensioenpremie?’

De werkgeverspremie berekent u als volgt:

Pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis*premiepercentage*parttimepercentage

Vraag
Kees werkt 24 uur per week (= parttimepercentage 60%). Zijn fulltime jaarsalaris is € 27.500,- (= pensioengevend salaris). Hoeveel pensioenpremie betaalt uw onderneming op jaarbasis voor Kees?

Antwoord
€ 27.500 * 0,207 * 0,60 =
€ 3.415,50 op jaarbasis.