Informatie voor werkgevers

Welke gegevens levert u aan?

Uw jaarlijkse actiemomenten

Wij vragen u ieder jaar de volgende gegevens van uw
werknemers bij ons aan te leveren:

 • Bruto fulltime jaarsalarissen per 1 januari 
 • Verklaring geen personeel (indien u geen personeel in dienst hebt)

Tussentijdse wijzigingen

 • In dienst/uit dienst
 • Salarisverlagingen
 • Meer/minder werken
 • Onbetaald verlof

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht. 

Wanneer geeft u gegevens of wijzigingen aan ons door?

 • Geef uiterlijk 20 januari 2024 de jaarsalarissen per 1 januari 2024 door.
  Let op: stuur ons de salarissen ook als er geen wijzigingen zijn.
 • Geef overige wijzigingen altijd binnen 1 maand door.

Het belang van tijdige en juiste gegevensaanlevering

 • wij kunnen uw werknemer informeren over zijn pensioenopbouw en -­aanspraken;
 • wij kunnen de pensioenpremie die u moet betalen correct vaststellen;
 • wij kunnen een correcte administratie voeren.