Bibliotheekwerk

Wat is het, hoe wordt het gefinancierd en wat is de rol van AZL?

Stichting BibliotheekWerk (SBW), het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds voor openbare bibliotheken, voert projecten en onderzoek uit op het gebied van de arbeidsmarkt voor de branche openbare bibliotheken. Medewerkers en werkgevers van openbare bibliotheken willen een goed functionerende arbeidsmarkt in de huidige dynamische ontwikkelingen. In SBW werken de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de werknemersorganisaties samen om dit te realiseren.

Financiering
De activiteiten van SBW worden gefinancierd uit een algemene werkgeversheffing. Daarnaast probeert SBW zoveel mogelijk subsidies en andere inkomsten te genereren. De werkgeversheffing is vastgesteld op 0,1% (2024) van het bruto jaarsalaris (dit moet altijd op fulltime basis worden doorgegeven aan AZL). Er vindt geen pensioenopbouw plaats over deze bijdrage.

Wat is de rol van AZL?
De heffing en inning van de werkgeversheffing doet AZL via de maandelijkse incasso. AZL krijgt hier regelmatig vragen over, met name over de relatie tot de pensioenopbouw. Er vindt over deze werkgeversbijdrage geen pensioenopbouw plaats. De geïnde werkgeversbijdrage wordt rechtstreeks doorgesluisd naar SBW. Het is een afspraak tussen de sociale partners, die AZL uit praktische overwegingen uitvoert, omdat AZL beschikt over de benodigde gegevens. Het pensioenfonds Openbare Bibliotheken speelt hierbij geen rol. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over SBW? Ga naar www.bibliotheekwerk.nl.  Voor meer informatie over de werkgeversbijdrage zelf, kunt u contact opnemen met AZL.