Uw administratie

Incassoprocedure

De jaarpremie wordt bij wijze van een voorschotnota en een afrekennota maandelijks vastgesteld door de pensioenuitvoerder AZL.

U betaalt iedere maand premie. Hiervoor ontvangt u een premienota. In de premienota worden de door u aangeleverde gegevens en mutaties over de afgelopen maand verwerkt. Die kunnen ervoor zorgen dat het premiebedrag hoger of lager uitvalt. Geeft u met terugwerkende kracht mutaties over een eerdere periode door? Ook dan worden deze verwerkt in uw eerstvolgende nota. U betaalt zo iedere maand meteen het bedrag dat u verschuldigd bent. Daarom noemen we deze facturering 'maandelijkse afrekening'.

Binnen 10 werkdagen na afloop van de betalingstermijn sturen we een eerste herinnering. Binnen één maand na het versturen van de eerste herinnering volgt de tweede herinnering en binnen twee maanden ontvangt u als dat nodig is een wettelijke aanmaning. Dit is conform de regelgeving van de Wet Bpf 2000. Vorderingen waarvoor een wettelijke aanmaning is ontvangen, kunnen overgedragen worden aan de deurwaarder.

Bij te late betaling brengen we rente in rekening, berekend vanaf de vervaldatum. We hanteren daarbij de de wettelijke rente voor handelstransacties.

Alle berichtgeving digitaal, óók de facturen

Je ontvangt alle berichtgeving over zaken die van belang zijn voor je pensioenadministratie volledig digitaal. Dit geldt ook voor alle facturen. Je ontvangt per e-mail bericht als er belangrijke informatie voor je klaar staat. Of als je iets moet doen. Je kunt de factuur ook in pdf per e-mail ontvangen. Je hoeft hiervoor alleen maar een e-mailadres in te vullen in ‘Mijn Pensioenadministratie’.