Uw administratie

Toetreding door fusie

Wilt u toetreden als nieuwe werkgever door een fusie? Dan is het belangrijk om ons op tijd hierover te informeren. Hieronder vindt u de gegevens die u voor en na de oprichting van de nieuwe organisatie moet doorgeven.

1. Voor de oprichting

 • de naam
 • het adres
 • de contactpersoon
 • het e-mailadres
 • de lengte van een fulltime werkweek (aantal uren)
 • de wijze van salarisaanlevering (ADP, RAET, AFAS of handmatig)
 • de vermoedelijke datum van oprichting
 • is het een afsplitsing van een andere aangesloten werkgever?

 

2. Na de oprichting

 • kopie van de statuten
 • lijst van werknemers per datum aanvang, aangevuld met NAW-gegevensNaam, Adres, Woonplaats.
 • bij een afsplitsing aangeven of er nog werknemers in dienst blijven bij andere werkgevers
 • als de oprichting plaatsvindt vlak voor het volgende boekjaar, dan moet u de salarisgegevens ook aanleveren. Dit gebruiken wij voor het vaststellen van het voorschot. 

Daarnaast kan ook toetreding plaatsvinden door verzelfstandiging van een gemeentelijke instelling. Een gemeentelijke instelling wordt geprivatiseerd. Daarmee vallen de werknemers onder de cao van Openbare Bibliotheken. 

Er kan ook een toetreding plaatsvinden door een afsplitsing van één of meerdere instellingen.