Uw administratie

Wijzigingen

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na indiensttreding informatie ontvangen over de pensioenregeling. U moet ervoor zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is belangrijk dat u nieuwe werknemers binnen een maand na indiensttreding aanmeldt via het werkgeversportaal.

Nieuwe werknemers ontvangen dan een korte samenvatting van hun pensioenregeling. 

Belangrijke gegevens

Vóór 1 februari moet u de gewerkte betaalde uren van uw werknemers van het vorige kalenderjaar doorgeven.
Vóór 1 mei moet u de salarisgegevens per 1 januari van dit kalenderjaar doorgeven. In april ontvangt u een overzicht van de verschuldigde premie (gespecificeerd per werknemer) over het vorige kalenderjaar.

Veranderingen in uw werknemersbestand geeft u binnen 1 maand aan ons door. Dit kan door in te loggen op het werkgeversportaal.