Organiseer een informatiebijeenkomst voor uw medewerkers

In het verleden organiseerde POB jaarlijks 4 tot 5 informatiebijeenkomsten in verschillende delen van het land. Corona maakte een eind aan deze bijeenkomsten op locatie. In 2021 hebben we geëxperimenteerd met online informatiebijeenkomsten. Die zijn enthousiast ontvangen. Online biedt meer flexibiliteit voor zowel de deelnemers aan de bijeenkomst als voor de faciliterende bibliotheek én de spreker. We blijven deze bijeenkomsten dus ook in de toekomst aanbieden. Liever een bijeenkomst op locatie? Ook dat blijft mogelijk.

Wat weten uw medewerkers na zo’n bijeenkomst?

In een informatiebijeenkomst die maximaal anderhalf uur duurt, krijgen uw medewerkers informatie over:

  • het pensioenstelsel in Nederland;
  • de pensioenregeling van POB;
  • de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling;
  • de momenten waarop ze in actie moeten komen;
  • de manieren waarop ze meer informatie kunnen krijgen.

Natuurlijk is er genoeg ruimte voor vragen.

Is er bij uw bibliotheek een bijzondere situatie of zijn er bijzondere wensen ten aanzien van de informatievoorziening? Dan kunnen we het verhaal daar uiteraard op aanpassen. Daarover overleggen we vooraf met u.

Bijeenkomst gekoppeld aan individuele pensioengesprekken

Steeds vaker horen we dat medewerkers behoefte hebben aan een gesprek met een pensioenspecialist over hun persoonlijke pensioensituatie. Als u die mogelijkheid wil bieden aan uw medewerkers, dan helpen wij u daar graag bij. Het is ook een mogelijkheid om de individuele pensioengesprekken te koppelen aan een informatiebijeenkomst. Zo krijgen deelnemers eerst algemene informatie over hun pensioen en hun pensioenregeling, en daarna duiken ze samen met een pensioenspecialist in hun individuele situatie.

Als de algemene informatie al bekend is, is er tijdens het individuele gesprek nog meer ruimte om in te zoomen op de eigen situatie. De pensioenspecialisten van AZL kennen de pensioenregeling van POB tot in detail en kunnen samen met uw medewerker kijken naar zijn of haar mogelijkheden.

Meer weten?