Pensioen op maat

Eerder met pensioen

U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 55ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw maandelijkse uitkering lager. Dit heeft 3 redenen:

  1. u ontvangt mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid
  2. u bouwt minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
  3. u moet in theorie langer doen met uw pensioen, omdat de uitkering eerder ingaat

U bouwt minder partnerpensioen en wezenpensioen op wanneer u eerder stopt met werken.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af of en wanneer u eerder met pensioen kunt gaan. Als u met pensioen wilt gaan in de maand waarin uw AOW-pensioen ingaat dan hoeft u niets te doen. U ontvangt van ons een keuzeformulier uiterlijk 3 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt.
Wilt u eerder met pensioen? Vul dan het aanvraagformulier in Mijn Pensioencijfers in. Doe dit minimaal 2 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.

Let op: wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Dan stelt de Belastingdienst de voorwaarde dat uw dienstverband wordt beëindigd voor het deel dat u met pensioen gaat. U moet hiervoor een intentieverklaring tekenen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Let op: de pensioenplanner gaat uit van de pensioenleeftijd zoals die in het pensioenreglement is vastgelegd. Dat is 67 jaar. Als u uw pensioen tegelijk met uw AOW laat ingaan, moet u dat in de pensioenplanner apart aangeven.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?