Pensioen op maat

Later met pensioen

Hebt u veel plezier in uw werk en wilt u langer doorgaan? In overleg met uw werkgever kunt u ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw ouderdomspensioen start tegelijk met uw AOW. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen uitstellen tot 5 jaar na de ingang van uw AOW-leeftijd met instemming van uw werkgever.

Gevolgen voor uw pensioen

U bouwt geen pensioen meer op als u doorwerkt na uw 67e.

Wat moet u doen?

Spreek met uw werkgever af wanneer u met pensioen gaat. U krijgt van ons uiterlijk 3 maanden voor u de AOW-leeftijd bereikt, een brief over uw ouderdomspensioen.
U vult op het keuzeformulier in Mijn Pensioencijfers de door u gekozen ingangsdatum in.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Let op: de pensioenplanner gaat uit van de pensioenleeftijd zoals die in het pensioenreglement is vastgelegd. Dat is 67 jaar. Als u uw pensioen tegelijk met uw AOW laat ingaan, moet u dat in de pensioenplanner apart aangeven.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?