Pensioen op maat

Tijdelijk verhogen van het ouderdomspensioen tot AOW-leeftijd

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan is het mogelijk om tot uw AOW-leeftijd een hoger pensioen te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren iets meer financiële ruimte wilt. Het ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd wordt dan verlaagd. U bepaalt zelf de hoogte van uw tijdelijke ouderdomspensioen. Het maximale bedrag is gelijk aan de AOW voor gehuwden.

Wat moet u doen?

Op het aanvraagformulier Vervroegd Ouderdomspensioen in Mijn Pensioencijfers geeft u aan dat u kiest voor een tijdelijk ouderdomspensioen tot uw AOW-leeftijd. U vult het bruto jaarbedrag in, waarmee u het pensioen tijdelijk wilt verhogen.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Let op: de pensioenplanner gaat uit van de pensioenleeftijd zoals die in het pensioenreglement is vastgelegd. Dat is 67 jaar. Als u uw pensioen tegelijk met uw AOW laat ingaan, moet u dat in de pensioenplanner apart aangeven.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?