Hoeveel krijgt u?

Reken zelf uw pensioen uit

Wilt u precies weten hoe uw ouderdomspensioen wordt berekend? En wilt u de som zelf maken? Volg hieronder de uitleg.

Om de som te maken, hebt u de volgende gegevens nodig:

 1. jaarsalaris
 2. franchise
 3. pensioengrondslag
 4. opbouwpercentage
 5. deelnemersjaren
 6. parttime percentage

1. Jaarsalaris

We beginnen bij uw jaarsalaris. Dit bestaat uit:

 • 12 maal uw bruto maandsalaris
 • eindejaarsuitkering
 • vakantietoeslag

Is uw jaarsalaris meer dan € 137.800,- (2024)? U rekent dan met een jaarsalaris van € 137.800,-.

2. Franchise

Daarna trekt u een bedrag af van uw (fulltime) jaarsalaris. Dat bedrag heet de franchiseIedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouwt u over een deel van uw inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise.. Dit wijzigt elk jaar. Per 1 januari 2024 is de franchise € 18.797,-.

3. Pensioengrondslag

Dit levert de volgende rekensom op:

Jaarsalaris – franchise = pensioengrondslag. Het deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende jaarsalaris - franchise.

4. Opbouwpercentage

Vervolgens kijken we naar het opbouwpercentageDit is het percentage van de pensioengrondslag dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. van uw pensioenregeling. Dit is 1,738% (2024).

5. Deelnemersjaren

In de rekensom speelt het aantal toekomstige jaren dat u bij ons pensioen opbouwt ook een rol. Dat zijn uw toekomstige deelnemersjaren

6. Parttime percentage

Werkt u in deeltijd? Dan moet u daar ook rekening mee houden. Werkt u bijvoorbeeld 3 dagen per week dan is uw parttime percentage 60%.

Pensioenberekening

Voor het vaststellen van uw ouderdomspensioen, gebruikt u de volgende formule:

Pensioengrondslag X deelnemersjaren X opbouw % (X parttime %)

Zie onderstaand rekenvoorbeeld bij een fulltime dienstverband

                                                                                                  

Uitgangspunt:

 
Pensioengevend jaarsalaris € 35.000,- 
-/- Franchise (franchise 2024) € 18.797,-
Pensioengrondslag € 17.512,-
Opbouwpercentage 2024: 1,738%
   

Jaarlijkse pensioenopbouw:

 
€ 17.512,- x 1,738% =  € 304

Is dit alles?

Het bedrag dat uit deze berekening komt, is niet het volledige pensioen dat u straks ontvangt. Het is alleen het ouderdomspensioen dat u van ons krijgt. Dat wordt na uw pensioen aangevuld met:

 • AOW-pensioen van de overheid
 • aanvullend pensioen van andere pensioenfondsen of -verzekeraars
 • extra pensioen dat u zelf hebt bijgespaard

Vragen?

Neem dan contact op met ons.