Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. Een verhoging van het pensioen kan alleen als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Dat is op dit moment zo. Wij verwachten dat uw pensioen in de komende jaren kan worden verhoogd. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. 

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2023: 0,18% 1 januari 2024 0,21%
2022: 10,1% 1 januari 2023 10,0%
2021: 2,7% 1 januari 2022 2,0%
1 juli 2022 0,7%
2,7%
2020: 0,0% 1 januari 2021 1,3%
2019: 1,1% 1 januari 2020 2,6%
2018: 1,3% 1 januari 2019 1,7%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar 

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de loon- of prijsstijgingen.
Wij reserveren geen geld voor de verhoging. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie.

Kan uw pensioen ook verlaagd worden?

Ons fonds staat er op dit moment goed voor. Dat betekent dat wij komende 5 jaar geen verlaging van uw pensioen verwachten. Een verlaging van uw pensioen gebeurt alleen als ons fonds er financieel slecht voor staat.