Het opbouwpercentage voor uw pensioen wordt verlaagd naar 1,52%

Wat betekent deze wijziging voor uw pensioenopbouw in 2017?

Veel pensioenfondsen moeten maatregelen nemen vanwege de lage rente. Zo ook het POB. Het bestuur van het fonds heeft moeten besluiten het opbouwpercentage voor uw pensioen voor 2017 te verlagen van 1,875% naar 1,52%.

Premie voor pensioenopbouw

De premie die door de werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) is afgesproken om de pensioenregeling uit te voeren, is niet meer toereikend. Dat komt vooral door de lage rente. Na overleg tussen de sociale partners en het POB over alle mogelijke maatregelen heeft het bestuur van het fonds besloten dat het verlagen van het opbouwpercentage de meest evenwichtige oplossing is. De premie is immers bedoeld om de pensioenopbouw voor de toekomst te betalen.

Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor u?

Met uw opgebouwde pensioen gebeurt niets. In 2017 bouwt u minder pensioen op. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening.

   2016  2017
 Pensioengevend jaarsalaris  € 35.000  € 35.000
 Franchise  € 13.877  € 13.877
 Pensioengrondslag  € 21.123  € 21.123
 Opbouwpercentage  1,875%  1,52%
 Jaarlijkse pensioenopbouw  € 21.123 * 1,875% = € 396  € 21.123 * 1,52% = € 321

In het voorbeeld leidt de verlaging van het opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw van € 75,- bruto per jaar.

De berekening voor 2017 is gemaakt op basis van het salaris en de franchise van 2016, zodat u de bedragen goed kunt vergelijken. Uitgaande van hetzelfde salaris en de franchise van 2017 (€ 14.060), wordt de jaarlijkse pensioenopbouw in het voorbeeld € 318 en is het verschil € 78,- bruto per jaar.

Toekomst

In 2017 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. Bij dat overleg moet rekening worden gehouden met nieuwe wettelijke voorschriften, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. 

Hebt u vragen?

We hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. U ontvangt deze informatie overigens ook per brief.