Verandert uw situatie?

Ziek en arbeidsongeschikt

Als u lang ziek bent, kan dit eindigen in arbeidsongeschiktheid. Dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

1. U bent ziek

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

2. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Inkomen voor nu

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 59.706,- (grensbedrag per 1 januari 2022)? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U ontvangt dan tot uw pensioen ingaat:

  • de IVA-uitkering van de overheid, en
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van ons

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen tot uw WIA-uitkering eindigt. Dat is uiterlijk op de ingangsdatum van uw AOW. U bouwt pensioen op over het inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. 3 maanden voor de ingangsdatum van uw AOW, ontvangt u van ons informatie over uw keuzemogelijkheden.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  1. U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  2. U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. U blijft over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons.

3 maanden voor de ingangsdatum van uw AOW, ontvangt u van ons informatie over uw keuzemogelijkheden.
Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

2. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA.

Was uw bruto jaarinkomen hoger dan € 59.706,- (grensbedrag per 1 januari 2022) voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. U ontvangt dan tot uw pensioen ingaat:

  • de WGA-uitkering van de overheid
  • het arbeidsongeschiktheidspensioen van ons
  • salaris over de uren dat u nog werkt

Uw totale inkomen daalt.

3 maanden voor de ingangsdatum van uw AOW, ontvangt u van ons informatie over uw keuzemogelijkheden. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

U hoeft ons niets door te geven over uw situatie. Wij ontvangen informatie van UWV.

Wat kunt u verder doen?

U kunt een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Hoeveel krijgt u?

Het bedrag dat u aan arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.