Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

Wilt u meer inzicht krijgen in uw pensioenkeuzes en weten waar u verder rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld bij uw belastingaangifte of toeslagen? Bekijk dan de handige tool Geldplan Bijna pensioen (Nibud).

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. Met de Pensioenplanner kunt u gemakkelijk uitrekenen welke invloed uw keuze heeft op de hoogte van uw pensioen.

Let op: de pensioenplanner gaat uit van de pensioenleeftijd zoals die in het pensioenreglement is vastgelegd. Dat is 67 jaar. Als u uw pensioen tegelijk met uw AOW laat ingaan, moet u dat in de pensioenplanner apart aangeven.

Wat moet u doen?

Laat ons uiterlijk 2 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan. Als u het ouderdomspensioen tegelijk wilt laten ingaan met uw AOW, dan hoeft u niets te doen. Uiterlijk 3 maanden voor het bereiken van uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.
Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen 6 maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele (ex-) partner vervalt. Uw (ex-) partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die aan u de uitkering of de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.

Maarten gaat bijna met pensioen

Maarten ging met ons in gesprek over de voorbereiding naar zijn pensioen. Lees hier zijn verhaal.