Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 21e recht op wezenpensioen.

Elke 5 jaar krijgt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons kunnen ontvangen.

Wanneer u ontslagen wordt, kunt u pensioen blijven opbouwen bij ons. Dit heet vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. U blijft dan pensioen opbouwen in uw huidige pensioenregeling, maar u betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer, maar ook het deel dat de werkgever eerst voor u betaalde. De premie kunt u aftrekken van de belasting.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier. Wilt u bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kunt u dat aangeven met dit keuzeformulier.

Voortaan krijgt u elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is elk jaar voor u een actueel pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht.

Een klein pensioen verhuist vanzelf mee als u een nieuwe baan hebt.
Is uw pensioen hoger dan € 592,51 (in 2024)? Vraag waardeoverdracht dan zo snel mogelijk aan nadat u van uw nieuwe pensioenfonds de welkomstbrief hebt ontvangen. U moet deze aanvraag namelijk indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. In dit schema leest u precies hoe het zit.