De keuze voor de solidaire regeling

Meer overeenkomsten met de huidige regeling
Sociale partners bij POB hebben gekozen voor de solidaire pensioenregeling. De solidaire pensioenregeling lijkt meer op de huidige pensioenregeling van POB dan de flexibele pensioenregeling. Er wordt collectief belegd in een pensioenpot waarbij risico’s samen worden gedeeld. De flexibele regeling is veel meer individueel gericht en kan tot grotere risico’s voor de deelnemer leiden.

Waarom is de regeling meer solidair?
Iedereen krijgt binnen de solidaire pensioenregeling een eigen pensioenpot, maar pensioenrisico’s blijven we met elkaar delen. Dat gaat straks via een gevormde solidariteitsreserveIn de solidaire premieregeling wordt naast het individuele potje ook een verplichte gezamenlijke voorziening gevormd: de solidariteitsreserve. Dit is een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers kunnen worden gedeeld door alle deelnemers.. Het delen van de risico’s moet er voor zorgen dat er uiteindelijk een beter pensioen ontstaat. Doordat we samen risico’s delen is de regeling meer ‘solidair’. Hoe de risico’s precies gedeeld worden is één van de punten die in de komende periode uitgewerkt worden.

Net als in de huidige pensioenregeling wordt in de solidaire regeling de inleg van iedereen samen belegd als één groot geheel. Het gaat daarbij om de pensioenpotten van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Daardoor is er meer solidariteit tussen deelnemers en gepensioneerden en wordt er langer belegd dan in de flexibele regeling. Want het beleggen gaat ook door nadat je met pensioen bent gegaan. Hierdoor is de kans dat de pensioenuitkering omhoog gaat hoger. Het behaalde rendement wordt verdeeld over de pensioenpotten van de deelnemers. Beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Het kan tijdelijk minder gaan. Dan stijgt uw pensioenkapitaal minder snel. Als het heel slecht gaat, kan uw pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden.

In de flexibele regeling wordt het pensioengeld ook belegd, maar hier valt er meer te kiezen door de individuele deelnemer. Deelnemers kunnen dan bijvoorbeeld voor een meer risicovolle beleggingsmix kiezen. Welke mogelijkheden worden aangeboden is per pensioenfonds verschillend. De flexibele regeling is meer individueel. Risico’s worden er minder gedeeld.

 

Ga terug naar het nieuwsbericht: 'Keuze gemaakt: sociale partners kiezen voor solidaire pensioenregeling'