Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil bij ons indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen acht weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Stuur uw bezwaar binnen 45 dagen na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Het bestuur van het POB
Commissie van Beroep
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

U ontvangt dan binnen een week een ontvangstbevestiging.

Binnen vier weken nadat u het bezwaar heeft ingediend, ontvangt u een schriftelijke reactie of het bestuur het bezwaar in behandeling heeft genomen. Binnen zes weken ontvangt u een schriftelijk gemotiveerd besluit waartegen nog een beroep ingesteld kan worden bij de Commissie van Beroep.

4. Wat doet de Commissie van Beroep?

De Commissie van Beroep verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de Commissie van Beroep advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het advies van de Commissie van Beroep. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

 

5. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.