Nieuws

Pensioenleeftijd blijft 67 in 2018, pensioen(aanspraken) verhoogd

We hebben goed nieuws voor u. Bij het POB blijft de pensioenleeftijd in 2018 67 jaar. U gaat in 2018 meer pensioen opbouwen én we kunnen uw pensioenaanspraken verhogen, omdat onze financiële situatie is verbeterd. U gaat 0,13% meer premie betalen.

Wie beslist over de pensioenregeling?

De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) beslissen over de pensioenregeling en volgen daarbij uiteraard de wettelijke voorschriften. De wet schrijft voor dat de pensioenleeftijd omhoog moet naar 68 jaar. Het alternatief is dat de pensioenleeftijd gehandhaafd blijft op 67 jaar. Dan moet er een lager opbouwpercentage gehanteerd worden dan het maximum van 1,875% bij 68 jaar.

Wat is er besloten?

De sociale partners hebben besloten om de pensioenleeftijd voor 2018 vast te stellen op 67 jaar. Het opbouwpercentage wordt dan 1,738%. Dat is het maximum bij de vastgestelde pensioenleeftijd. Ten opzichte van vorig jaar stijgt het opbouwpercentage. U gaat dus meer pensioen opbouwen dan vorig jaar. U betaalt in 2018 iets meer premie, namelijk 7,58% in plaats van 7,45% in 2017. Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, dan is uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij.

Uw pensioen(aanspraken) worden verhoogd

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. De laatste jaren is dat niet gelukt, maar onze financiële situatie is in 2017 behoorlijk verbeterd. Daarom kunnen we uw pensioen(aanspraken) in 2018 verhogen met 0,5%.

Wat betekenen deze besluiten voor u? 

In 2018 bouwt u meer pensioen op. Hieronder vindt u een voorbeeldberekening.

  2017 2018
Pensioengevend salaris € 35.000 € 35.000
Franchise € 14.060 € 14.297
Pensioengrondslag € 20.940 € 20.703
Opbouwpercentage 1,52% 1,738%
Jaarlijkse pensioenopbouw € 20.940 * 1,52% = € 318 € 20.703 * 1,738% = € 360
Premie € 20.940 * 7,45% = € 1.560,03  € 20.703 * 7,58% = 1.569,29

In het voorbeeld leiden het gewijzigde opbouwpercentage en de gewijzigde franchise samen tot een verhoogde pensioenopbouw van € 42,- bruto per jaar.

Toekomst

In 2018 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. Bij dat overleg moet rekening worden gehouden met nieuwe wettelijke voorschriften. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.