Nieuws

Wat verandert er aan uw pensioen in 2021?

Er verandert weinig aan uw pensioen in 2021. Het bestuur van het fonds heeft in overleg met de sociale partners in december besloten het opbouwpercentage voor uw pensioen voor 2021 vast te stellen op 1,4%. Dat is gelijk aan 2020, maar nog steeds lager dan het maximale opbouwpercentage van 1,738%. We kunnen de pensioenen in 2021 helaas ook niet verhogen, daarvoor is onze financiële positie niet goed genoeg.

De belangrijkste cijfers voor 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfers voor 2021.

  2021 2020
Verhoging (indexatie) 0,0% 1,1%
Franchise € 15.583 € 15.178
Maximaal pensioengevend salaris € 112.189 € 110.111
Opbouwpercentage 1,4% 1,4%
Pensioenpremie 19,7% 19,7%
Uw bijdrage (als % van uw pensioengrondslagOver dit salaris wordt uw pensioen berekend.) 7,56%* 7,63%
Pensioenleeftijd** 67 67
Afkoopgrens klein pensioen € 503,24 € 497,27


* Onder voorbehoud van goedkeuring door de sociale partners.
** De pensioenleeftijd zoals vermeld in het pensioenreglement is 67 jaar, maar wij gaan ervanuit dat u uw pensioen gelijktijdig wil laten ingaan met uw AOW. Op dat moment eindigt ook uw dienstverband.

Wij verhogen uw opgebouwde pensioen niet

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Onze financiële situatie is in 2020 verslechterd ten opzichte van 2019. Daardoor kunnen we uw pensioen niet verhogen. Dat betekent dat we uw pensioen niet kunnen laten meestijgen met de stijging van de prijzen in 2020. We hoeven uw pensioen echter ook niet te verlagen.

Wat betekent dit voor u?

  • Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 niet verhoogd.
  • U gaat iets minder betalen voor uw pensioen. 
  • U bouwt in 2021 evenveel pensioen op als in 2020, maar minder dan het maximum. U vindt hieronder een voorbeeldberekening.
  • Het verlaagde opbouwpercentage betekent dat u ook minder partnerpensioen opbouwt.
  2021 maximum opbouw
Pensioengevend jaarsalaris € 35.000 € 35.000
Franchise € 15.583 € 15.583
Pensioengrondslag € 19.417 € 19.417
Opbouwpercentage 1,4% 1,738%
Jaarlijkse pensioenopbouw 19.417 * 1,4% = € 272 € 19.417 * 1,738% = € 337

In het voorbeeld leidt het verlaagde opbouwpercentage tot een verminderde pensioenopbouw ten opzichte van het maximumpercentage van ongeveer € 65 bruto per jaar.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Het POB gaat in 2021 opnieuw in overleg met de sociale partners om een plan te maken voor de toekomst. Daarbij moeten we in elk geval ook rekening houden met nieuwe wettelijke voorschriften, zoals het pensioenakkoord. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de komende wijzigingen.

Waar vindt u meer informatie?

  • Veelgestelde vragen
  • Zodra het opbouwpercentage voor 2021 is ingevoerd in de administratie, kunt u in Mijn Pensioencijfers zien welke gevolgen dit heeft voor uw toekomstig te bereiken pensioen. Wij informeren u via de website en per e-mail over de voortgang daarvan.
  • Het nieuwe opbouwpercentage moet ook worden ingevoerd in de pensioenplanner. Wij informeren u via de website en per e-mail over de voortgang daarvan.
  • Het opbouwpercentage wordt ook verwerkt op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform Pensioenoverzicht over 2021. Dit laatste ontvangt u pas in 2022.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op.